Konkurs z Hanami


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: Grzybek

Czas trwania konkursu: od 13 grudnia 2006 do 21 grudnia 2006

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie zorganizowanym wspólnie przez firmę Hanami oraz Nową Gildię Mangi, Anime i kultury dalekowschodniej.

Z okazji zbliżających się swiąt postanowiliśmy przygotować dla Was ciekawy konkurs. Wśród osób, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie i przyślą emailem przepis kulinarny związany z kuchnią japońską, rozlosujemy dwie książki: Tradycje kulinarne Japonii, ufundowane przez firmę Hanami. W ksiące tej znajdziecie poza opisami produktów spożywczych i technik kulinarnych stosowanych w różnych okresach historycznych, ciekawe informacje dotyczące roli jedzenia w życiu Japończyków na przestrzeni dziejów.

Zapraszamy do zabawy!

Oto zadania:

 1. Odpowiedzieć, co znaczy słowo: HANAMI
 2. Napisać przepis kulinarny związany z kuchnią japońską.
 3. Zapoznać się z regulaminem konkursu, zamieszczonym poniżej.
 4. Wysłać odpowiedź i przepis na adres:  grzyb@dragonhalf.ath.cx
Ogłoszenie wyników  nastąpi  22 grudnia 2006 roku na łamach Nowej Gildii Mangi, Anime i kultury dalekowschodniej.


Polecamy stronę sponsora: www.hanami.pl
firma hanami
 
Regulamin konkursu

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest firma Hanami (hanami@hanami.pl) oraz Portal Nowa Gildia

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co znaczy  słowo "hanami" oraz przesłanie przepisu kulinarnego związanego z kuchnią japońską.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby.
 2. Jeden uczestnik, może nadesłać tylko jedną odpowiedź.
 3. Organizator nie dopuści do konkursu odpowiedzi bez informacji o danych osobowych.
 4. W e-mailu, którym zostanie wysłana odpowiedź, należy podać:
 • imię, nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji oraz bezpośrednie numery telefonu do uczestnika,
 • oświadczenie autora stwierdzające, że prawa autorskie do przepisu kulinarnego nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich.
 • zgodę na przetwarzanie i publikacje danych osobowych w brzmieniu:
  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z moim udziałem w niniejszym konkursie we wszelkich informacjach i ogłoszeniach prasowych, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.
  W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych we wniosku, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania tych danych
  “.

Nagrody

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 21 grudnia 2006.
 2. Skład Jury:
  1) Magdalena Tomaszewska-Bolałek
  2) Radosław Bolałek
  3) Marcin Grzybowski
 3. Zwycięzcy zostaną wylosowani:
  1) Gdy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie oraz napiszą przepis kulinarny związany z kuchnia Japonii.
 4. Jury przyzna dwie nagrody książkowe.
 5. Nagroda zostanie wysłana pocztą.

Termin i miejsce nadsyłania prac

 1. Projekty należy przesłać do dnia 21.12.2006 roku, na adres email grzyb@dragonhalf.ath.cx.

Prawa organizatorów

 1. Portal Nowa Gildia i firma Hanami, zachowuja prawa do wykorzystanie i publikacji otrzymanych przepisów kilinarnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany członków jury bez podania przyczyn.

Prawa autorów

 1. Imiona i nazwiska lub ksywa autorów przepisów kulinarnych zostaną opublikowane na łamach Nowej Gildii.

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu będą ogłoszone publicznie na stronie internetowej: www.manga.gildia.pl
 2. Nadsyłanie prac, wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczne decyzje w sprawach konkursu i wynikających z niego konsekwencji podejmuje organizator.
 4. Po zakończeniu konkursu, dane kontaktowe uczestników zostaną usunięte.
 5. Dane uczestników konkursu nie zostaną przekazane osobom trzecim. 


blog comments powered by Disqus